CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

Số: 257/TB-KV/2023

                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                     ----------o0o---------

                                                                    Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v thay đổi bao bì 02 sản phẩm K360-GOLD và KSP-GOLD

 

                          Kính gửi: Quý Khách hàng            

                   chơi bài poker online xin chân thành cảm ơn Quý Khách hàng đã tín nhiệm và tin dùng các sản phẩm mang nhãn hiệu KOVA trong suốt thời gian vừa qua.

                Với mong muốn không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và cải tiến mẫu mã để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng, kể từ ngày 05/12/2023, Công ty chúng tôi chính thức thay đổi bao bì đối với sản phẩm Sơn bóng cao cấp ngoài trời K360-GOLD và sản phẩm Sơn giả đá đặc biệt KSP-GOLD, cụ thể như sau:    

TT

Tên sản phẩm

Mã sản phẩm

Ghi chú

Sơn bóng cao cấp ngoài trời

K360-GOLD

Áp dụng đối với quy cách đóng gói 4kg và 20kg/thùng

Sơn giả đá đặc biệt

KSP-GOLD

                  (Chi tiết theo hình ảnh đính kèm Thông báo)

                    Trong giai đoạn đầu triển khai thay đổi bao bì này, trên thị trường sẽ cùng tồn tại sản phẩm với hai loại bao bì cũ và mới. Vì vậy, kính đề nghị Quý khách hàng tiêu thụ hết sản phẩm bao bì cũ và không xuất trả lại Công ty.

                  Trân trọng./.                                                                                                                                                                                                                    

Nơi nhận:

Như Kính gửi;

 NMKV, PXI;

-  Các VPĐD, PKD;

-  Lưu VP.

                                                          CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

                                                    (Đã ký)

                                                     P. TỔNG GIÁM ĐỐC
                                                    BÙI MẠNH THẾ